BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Bildiri Özetleri Son Gönderim Tarihi : 5 Mart 2021

Bildiri Gönderim Kuralları:

 • Bildiri kabulü 27 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olup, bildiri son gönderim tarihi 5 Mart 2021’dir.
 • Bildiriler sadece internet aracılığı ile gönderilecektir. Faks veya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri gönderme linkine internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
 • Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak sisteme yüklenmelidir.
 • Bildirilerin yazım kurallarına uygun olmasından giriş yapan yazar sorumlu olup, yazım kurallarına uygun olmayan bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Özetler başlık ve yazar bilgileri hariç en fazla 400 kelime olmalıdır. Bildiri formatı aşağıda belirtilen noktalara uygun hazırlanmalıdır.
 • Başlık: Büyük harf, kısaltma kullanılmamalı, cümle formatında yazılmalıdır.
 • Yazarlar: İsimler ve kurumlar ayrı ayrı girilmelidir. İletişim için yazarlar e-mail ve telefon numaralarını belirtmelidirler.
 • Kelime sayısı: Başlık ve yazar bilgileri hariç en fazla 400 kelime olmalıdır.
 • Anahtar kelimeler: MeSH’ten seçilebilmeli, 3-5 adet olmalıdır.
 • Özet içindeki kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerlerde açık yazılmalıdır.
 • Özetler aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır.
 • Araştırmalar: Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç
 • Olgu Sunumları: Giriş, Olgu/Olgular, Sonuç
 • Özet içerisinde en fazla 1 adet resim ve/veya 1 tablo olmalıdır.
 • Bildiri değerlendirme kurulu üyeleri bildirileri içeriklerine, yazım dillerine ve literatüre getirdikleri yeniliğe göre dernek yönetim kurulu ve kongre yürütme kurulu tarafından belirlenmiş olan puanlama sistemine uygun şekilde puanlayacaklar ve bu puanlamaya göre bildirilerin kabul edilip edilmeyeceği; kabul edilen bildirilerin poster veya sözel sunum olarak değerlendirileceği kararlaştırılacaktır. Olgu sunumları sadece poster sunum olarak kabul edilecektir.
 • Hakem değerlendirmesi sonuçları, tüm bildirilerin değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra, bildiri girişini yapmış olan yazarların mail adreslerine gönderilecektir.
 • Poster ve sözel bildirilerin her ikisinin de yayınlanması için kongre sırasında sunulmuş olması gereklidir.
 • Gönderme sırasında teknik destek ya da sorularınız için; Arkadyas Bilişim Hizmetleri ile 0507 574 1640 numaralı telefondan arayarak ya da info@arkadyas.com mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.